Különlegességeink

 

 

Emelt szintű oktatás

- angol nyelv

- informatika

- sport (labdajátékok, modern tánc)

 

Specialitásaink

- néptánc tanítás 

- modern tánc

 

Kiemelt területek

- tehetséggondozás

- lassabban haladók felzárkóztatása

 

Eredményeink

Tanulmányi és egyéb versenyeken kiemelkedő helyezést érnek el tanulóink (angol nyelv, rajz, helyesírás, vers-és prózamondó, mesemondó, ének, tánc, biológia, matematika, könyvtárhasználat, technika, közlekedési ismeretek, polgári védelem, stb.).

Angol nyelvből 7-8. osztályos tanulóink sikeres alapfokú nyelvvizsgát tesznek.

Sportágak közül főleg a labdajátékokban, atlétika, küzdő sportokban, sakkversenyeken vannak sikereink.

 

Hagyományaink

Az iskola önálló arculatának szimbólumai kialakultak:

- Ady-hét

- Ady-plakett adományozása

- Ady-emléklap, oklevél

- Az év tanára cím adományozása

- őszi kirándulás;

- őszi múzeumi nap;

- Luca-nap;

- karácsonyi hangverseny;

- farsang;

- iskolakóstolgató

- a költészet ünnepe (versmondó verseny);

- fogadás a tehetséges tanulók és szüleik részére

- rajzkiállítás óvodások és iskolánk tanulói számára

- népdalverseny;

- tavaszi múzeumi nap;

- tavaszi kirándulás;

- sportnap

- ballagás.

- Alapítványi bál

A közeljövőben tervezzük iskolai zászló, logo és induló beillesztését a hagyományok közé.

 

Tanórán kívüli foglalkozások

- napközi 1-6.

- tanulószoba 7-8.

- szakkörök (differenciálás, képességfejlesztés, tehetséggondozás)

- énekkar

- színház- és hangverseny látogatás

- könyvtár

- sportkörök

- tanfolyamok szervezése igény szerint

- hittan

- táborok, erdei iskola szervezése

- tanulmányi kirándulások szervezése

- túrák